גור מחפש אומנה

הגור הזה נמצא אתמול נטוש בירושלים, ישלו פתרון לכמה ימים בירושלים.
הוא זקוק לאומנה באופן דחוף במרכז למינימום שבועיים.
0576561173

18/04/2013 בשעה 10:55