יום התרמה צב''ח רחובות
יום התרמה צער בעלי חיים רחובות