לאימוץ-חתול עיור
חתול לאימוץ חתול מקסים בן 3 חודשים,עיוור בשתי עיניו,קיבל 2 חיסונים לפנות : ליבי 0549225202 פרסום: 3 ספטמבר,