פיצית בת חודשיים
חתול לאימוץ פיצית קטנה ומתוקה שלי לאימוץ...בת חודשיים וקצת לפרטים 052-6900422 פרסום: 10 ספטמבר,