מדהימה
כלבה לאימוץ מושלמת לאימוץ תמורת סל בורדרית מעורבת בת שנתיים מ ד ה י מ ה
050-2270247
מרץ 13,