מעוניינת לשמש כבית אומנה ליונה מסוג צוצלת
אני מגדלת יונה מסוג צוצלת ואני מעוניינת לשמש כבית חם ליונים מסוג זה שלא מסוגלות לחזור לטבע.   שירי 0524834845

פרסום: 3 ספטמבר, 2012 בשעה 16:32