מסירת עז ננסי זכר
מעווניין למסור 5 פרטים של עז ננסי לפרטים אבנר 052-5791632 29.12.14